Po poměrně výrazných hlavně teplotních změnách v uplynulých týdnech se na vozovkách začínají objevovat závady, převážně ve formě výtluků, které mohou ovlivňovat bezpečnost provozu na silnicích. Předcházet ale jejich vzniku je velice složité a vznikat mohou v podstatě kdekoli.

Jak už bylo zmíněno, důvodem vzniku výtluků je hlavně střídání nízkých a vysokých teplot. I do sebemenších prasklin na vozovce proniká během oteplování voda, která při opětovném mrznutí narušuje konstrukční vrstvy komunikace. Vyšší četnost srážek a zatížení silnic dopravou pak vznik výtluků urychlují.

V rámci inspekčních jízd jsou pak evidované závady monitorovány a postupně odstraňovány. V současné době jde ale většinou pouze o provizorní opravy studenou asfaltovou směsí, které musí být mnohdy prováděny opakovaně.

Vzhledem k tomu, že v zimním období nejsou v provozu obalovny, bude ve většině případů nutné na opravy dlouhodobějšího charakteru počkat až na příchod jara, kdy budou pro trvalé opravy také vhodnější klimatické podmínky.

Print Friendly, PDF & Email