S příchodem příznivějšího počasí se ve větším rozsahu opět rozbíhají práce na opravě Jasmínové ulice v Plzni. Na stavbě jsou tak nyní vidět například probíhající práce na podkladních vrstvách a obecně na podloží nové komunikace. Zároveň jsou pak také už vidět i práce na chodnících a obrubách opravované vozovky.

Do konce května by pak měl být povrch Jasmínové ulice opraven v celém rozsahu. Samotná oprava pak obnáší i úpravu uspořádání jízdních pruhů v prostoru křižovatky Jasmínová X Nepomucká. To už bylo na původní silnici nevyhovující. Změny jsou navrženy také ve vedení jízdních pruhů Koterovské ulice, kde dojde k úpravám vodorovného dopravního značení.

Kromě nových chodníků na obou stranách komunikace vzniknou v úseku mezi ulicí Skladovou a Koterovskou nové parkovací zálivy pro osobní automobily. Celkem je zde navrženo 14 podélných parkovacích stání.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí stavební úpravy v Jasmínové ulici společnost EUROVIA CZ a.s. za cenu zhruba 48,3 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email