Příští týden budou znovuobnoveny práce na silnici I/20 v Nepomuku, kde byla v loňském roce zahájena oprava průtahu městem.

V opravovaném přes 600 metrů dlouhém úseku došlo ke kompletní obnově vozovkového souvrství a současně došlo i k jejímu zesílení. Opravou prošla také kanalizace. V místech odbočovacího pruhu směrem na náměstí (u Normy) byl dále vybudován dělící ostrůvek a v prostoru mezi kruhovým objezdem a Normou byl vybudován nový chodník.

V pondělí 3. 4. se tak těžká technika vrátí na poslední dosud nedokončený úsek opravované části silnice I/20, a to na úsek mezi kruhovým objezdem a křižovatkou u Normy. Bude provedena pokládka poslední, tedy obrusné vrstvy vozovky a dále proběhnou dokončovací práce.

Doprava bude v době provádění prací opět vedena kyvadlově a v řešeném úseku tak může docházet ke zdržení. K úplnému dokončení a kompletnímu zprovoznění řešeného úseku by mělo dojít nejpozději 23. 4.

Stavební úpravy pro Ředitelství silnic a dálnice provádí společnost EUROVIA CS, a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 29,2 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email