V příštím týdnu budou v Nezvěsticích na silnici I/19 znovu obnoveny práce na opravě vozovky, která byla zahájena už během minulého roku v rámci akce I/19 Nezvěstice.

Od pondělí 13.3. by tak mělo dojít k opětovným dopravním omezením v centrální části obce v úseku od mostu přes řeku Úslavu až po autobusovou zastávku. Začnou práce na frézování povrchu vozovky a následné opravě kanalizace a opěrné zídky. Stejně jako v minulém roce budou stavební úpravy prováděny po polovinách a provoz bude veden jedním jízdním pruhem kyvadlově.

V letošním roce by pak mělo dojít k dokončení oprav v centrální části obce. Poté se práce přesunou ke kraji obce ve směru na Plzeň, kde bude během příštího roku realizována nová okružní křižovatka na příjezdu do Nezvěstic.

Stavební práce pak pro Ředitelství silnic a dálnic provádí „Společnost Nezvěstice“ (Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným a SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.) za cenu 89,6 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email