V pondělí 22. 8. bude zahájena oprava komunikace I/19 v rámci plánované akce I/19 Nezvěstice.

Samotná oprava průtahu obce Nezvěstice je rozdělena do tří etap, které budou probíhat po dobu tří stavebních sezón.

V letošním roce a během následujícího jara bude realizována oprava komunikace na zhruba 600 metrech v centrální části obce. Mimo rekonstrukce povrchu vozovky bude dále součástí stavebních prací například úprava chodníků, veřejného osvětlení, přeložka kanalizace a novostavba parkoviště v centru obce.

V následujícím roce bude provedena oprava komunikace na okraji obce až k železničnímu přejezdu. V roce 2024 pak dojde hlavně k realizace nové okružní křižovatky na příjezdu do Nezvěstic ve směru od Plzně.

Celková délka opravy silnice I/19 v řešeném úseku je téměř 1200 metrů. Úprava vozovky v místě podjezdu pod železniční tratí je z rekonstruovaného úseku vyjmuta.

Po dobu stavby bude hlavní tah i nadále s omezeními průjezdný. Oprava bude prováděna po polovinách a provoz bude v místě prací veden jedním jízdním pruhem kyvadlově.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy „Společnost Nezvěstice“ (Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným a SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.) za cenu 89,6 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email