V pátek 1. 4. budou oficiálně zahájeny práce na druhé etapě opravy komunikace I/27 na průtahu obce Štěpánovice na Klatovsku.

V rámci akce I/27 Štěpánovice – průtah dojde k obnově asfaltového souvrství vozovky v obci a ke sjednocení šířkového uspořádání silnice mezi obrubníky. Úpravou projdou také autobusové zálivy a chodníky na území obce. Také proběhne úprava odvodňovacího systému komunikace a svislého a vodorovného dopravního značení. Součástí stavby jsou dále středové dělící ostrůvky, které budou vybudovány na příjezdu i výjezdu z obce. Důvodem pro instalaci středových ostrůvků je regulace vjezdové rychlosti vozidel na území obce a zvýšení bezpečnosti ve Štěpánovicích.

V loňském roce byly v řešeném úseku provedeny pouze práce na pokládce nové kanalizace a vodovodu v chodníku. Úpravy vozovky pak byly naplánovány až na rok letošní.

Při provádění opravy dojde na území Štěpánovic k dopravním omezením. Ve směru od Plzně do Klatov budou řidiči projíždět stavbou přes Štěpánovice. Ve směru na Plzeň pak budou muset vozidla využít značené objízdné trasy přes Točník a Vícenice.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí opravu společnost Silnice Klatovy a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou 25, 5 mil. Kč bez DPH. Dokončení opravy je plánováno zhruba v polovině června.

Print Friendly, PDF & Email