Dnes opět začaly práce na loni zahájených opravách silnice I/26 v Plzni, a to na I/26 Rokycanská, Jateční/I/26 Plzeň, Masarykova – vjezd Gambrinus a I/26 Kyšice, sanace hrbů.

V rámci prvních dvou zmíněných akcí, které jsou prováděny jako jedna stavba došlo v minulém roce k úpravě křižovatky ulic Rokycanská a Masarykova a dále byl opraven povrch Rokycanské ulice ve směru z centra. Během dubna pak proběhne výměna asfaltových vrstev na více než kilometrovém úseku mezi křižovatkou s Masarykovou ulicí a bránou pivovaru Gambrinus ve směru do centra.

V průběhu provádění stavebních úprav zůstane průjezdný vždy alespoň jeden jízdní pruh silnice I/26. Během víkendů se nicméně počítá s uzavíráním křižovatek v tomto úseku.

Opravu řešeného úseku provádí pro Ředitelství silnic a dálnic společnost STRABAG a.s. za cenu 38,9 mil. Kč bez DPH.

 

V opačném směru pak bude pokračovat loni zahájená akce I/26 Kyšice, sanace hrbů. Tentokrát půjde o opravu druhého pásu silnice I/26 ve směru z Plzně.

Během opravy bude na necelých třech kilometrech směrově rozdělené silnice I/26 kompletně opraven její povrch. Důvodem pro opravu silnice je tvorba podélných nerovností na povrchu vozovky. Ty jsou způsobeny převážně nestabilním podložím, které se v řešeném úseku nachází. Součástí opravy je pak dále i výměna krytových vrstev na mimoúrovňových křižovatkách Kyšice a Ejpovice.

Provoz pak bude v místě prací veden pouze jedním jízdním pruhem v obou směrech a k omezením dojde i na mimoúrovňových křižovatkách.

Zde pro Ředitelství silnic a dálnic provádí stavební úpravy společenství firem BERGER BOHEMIA a.s., EUROVIA CS a.s. a SWITELSKY stavební s.r.o., které uspělo ve výběrovém řízení na realizaci stavby s cenou ve výši 237 mil. Kč. bez DPH.

 

 

Print Friendly, PDF & Email