V pondělí 8. 8. 2022 zhotovitel STRABAG a.s. zahájí práce na stavbě I/26 Plzeň, úpr. křižovatky Rokycanská – Jateční. Stavba bude rozdělena do dvou etap. Etapa jedna bude zahrnovat opravu povrchu stávající vozovky v Rokycanské ulici od úseku přibližně 200 m nad křižovatkou Masarykova-Rokycanská, až po křižovatku u Gambrinusu. Etapa dvě bude zahrnovat prodloužení obou odbočovacích jízdních pruhů ve směru Zruč-Senec-Doubravka v křižovatce ulic Rokycanská Jateční a opravu stávajících povrchů.

Stavba bude probíhat do listopadu tohoto roku. Po dobu výstavby bude omezena průjezdnost ulicí Rokycanská, v obou směrech, z větší části pouze omezením počtu průjezdných pruhů. Nárazově, hlavně přes víkendové dny bude nutno počítat s omezením v místech křižovatek, pro které jsou navržené objízdné trasy. Křižovatky s ulicemi Jateční a Masarykova se budou uzavírat tím způsobem, že bude vyblokována vždy pouze jedna, tím pádem lze pro odbočení z Rokycanské využít křižovatku nad, nebo pod právě uzavřenou křižovatkou.

Cena: 38,9 mil. Kč bez DPH

 

Print Friendly, PDF & Email