V pondělí 7. 8. 2023 budou zahájeny stavební práce na opravě komunikace I/27 v rámci akce I/27 Vysoká Libyně, která je plánovaná na letošní a následující rok.

Stavební úpravy proběhnou na průtahu obce, ale také v úsecích před a za obcí, na trase dlouhé celkem 3,7 km. Bude provedena obnova konstrukčních vrstev vozovky a oprava svodidel. Pročištěny budou příkopy a dále dojde k obnově vodorovného dopravního značení.

V letošním roce budou práce probíhat převážně na území obce Vysoká Libyně, kde bude kromě už zmíněných činností vybudován i nový zpomalovací ostrůvek na vjezdu do obce ve směru od Jesenice. Součástí stavby jsou pak úpravy autobusových zastávek, vybudování nových chodníků, nástupišť, místa pro přecházení včetně ochranného ostrůvku a parkovacích stání. Dále dojde k přeložce a opravě vodovodu a provedena bude nová dešťová kanalizace a nové veřejné osvětlení.

Stavba proběhne za částečné uzavírky silnice I/27 a provoz tak bude v místě prací veden jedním jízdním pruhem kyvadlově.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost BERGER BOHEMIA a.s. za cenu 68 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email