V pondělí 18. 7. bude zahájena oprava přes 600 metrů dlouhého úseku silnice I/20 na průtahu města Nepomuk.

V řešeném úseku od Špitálského rybníku až po okružní křižovatku už vozovka vykazuje poruchy jako například ztrátu asfaltového tmelu, příčné i podélné trhliny, vysprávky, olámané kraje vozovky nebo vyjeté koleje. Kvůli zvýšenému zatížení vozovky bude také muset dojít k jejímu zesílení.

V rámci opravy tak dojde ke kompletní výměně vozovkového souvrství a odstranění zbytkových trhlin. V místech odbočovacího pruhu směrem na náměstí (u Normy) bude dále vybudován dělící ostrůvek s možností zřízení místa pro přecházení.

Samotná oprava bude prováděna po polovinách a provoz bude veden jedním jízdním pruhem kyvadlově. Po dobu trvání akce tak nebude nutné silnici kompletně uzavírat.

Stavební úpravy pro Ředitelství silnic a dálnice provede společnost EUROVIA CS, a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 29,2 mil. Kč bez DPH. K úplnému dokončení stavby by pak mělo dojít nejpozději na konci listopadu.

Print Friendly, PDF & Email