Ještě před Vánocemi byl zprovozněn upravovaný úsek silnice I/26 v obci Březí na Domažlicku.

Na výjezdu z obce od září probíhala stavební činnost na tzv. rektifikaci oblouku. To znamená, že v řešeném úseku došlo k vybudování přeložky silnice I/26, která upravila nevyhovující vedení komunikace. V zatáčce za koncem obce Březí bylo v posledních letech zaznamenáno zvýšené množství dopravních nehod, včetně nehod s osobními následky a úmrtím. Provedenou úpravou vedení hlavního tahu na Folmavu by následně mělo v těchto místech dojít výraznému zvýšení bezpečnosti provozu.

Kromě nové komunikace a úpravy stávajících sjezdů z I/26 byla součástí stavby také výstavba nového dělícího ostrůvku na vjezdu do obce.

Stavební úpravy za 11,3 mil. Kč bez DPH provedla pro Ředitelství silnic a dálnic společnost COLAS CZ, a.s.

Print Friendly, PDF & Email