Na opravovaném mostě č. 27 – 085 na silnici I/27 v blízkosti obce Červené Poříčí je na dnešek plánovaná technická prohlídka ze strany odboru dopravy krajského úřadu a Policie ČR. Během zítřejších ranních hodin pak dojde k uvedení stavby do provozu v režimu předčasného užívání.

Na místě pak budou probíhat už pouze dokončovací práce v podobě odstraňování provizorní komunikace, na kterou byl po dobu provádění stavebních úprav sveden veškerý provoz. Dále budou dokončeny dlažby a terénní úpravy. Celá stavba by poté měla být dokončena nejpozději 20. 11.

Po nové komunikaci se bude jezdit už bez výrazných omezení v provozu, pouze se sníženou maximální rychlostí, a to až do doby úplného dokončení stavby.

Důvodem pro opravu mostu přes Lhovický potok ležícího na silnici I/27, která je jedním z hlavních tahů na Plzeň, byl jeho již nevyhovující stavebně technický stav. Most vykazoval řadu poruch, jako například poškozenou izolaci a degradaci betonu konstrukce. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o jeho kompletní rekonstrukci.

Během stavebních úprav byl starý most zcela zdemolován. Na jeho místě pak byl vybudován most nový. Nosná konstrukce nového mostu je tvořena monolitickým dvoupolovým uzavřeným železobetonovým rámem. Samotný most pak byl oproti tomu starému také rozšířen. Součástí stavby byla dále i úprava odbočovacího místa na místní účelovou komunikaci.

Stavební úpravy na mostě pro Ředitelství silnic a dálnic provádělo společenství firem Silnice Nepomuk s.r.o. a Silnice Klatovy a.s., které uspělo ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 15, 825 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email