V dubnu zahájíme opravu 1,4 km dlouhého úseku silnice I/13 mezi Karlovými Vary a Ostrovem, a to levého jídzního pásu. Zhotovitelem prací v přibližné hodnotě 28,15 mil. Kč bez DPH je společnost Eurovia.

V úseku km 6,517 – 7,890 dojde k výměně obrusné a ložné vrstvy asfaltu, sanaci výtluků i trhlin a opravě obrub na okružní křižovatce. V rámci prací jsou také řešeny bezpečnostní závady. Řešený úsek se konkrétně skládá z levého jízdního pásu (směr Karlovy Vary) a všech větví mimoúrovňové křižovatky Ostrov – průmyslová zóna včetně okružní křižovatky. O opravě, kterou plánujeme mít v červenci 2022 hotovou, vás budeme průběžně informovat na Twitteru.

Print Friendly, PDF & Email