S pracemi v Krásném Údolí jsme v 2. etapě

S pracemi v Krásném Údolí jsme v 2. etapě

Na průtahu Krásným Údolím na silnici I/20 aktuálně pracujeme na druhé polovině vozovky v úseku dlouhém cca 500 metrů. Probíhá zde nyní pokládka a zásyp drenáží, montáž bednění pro zesílení stávající kanalizace, osazení šachet a jejich betonáž. Dále navážíme štěrky a...
Výstavba dálnice D6 u Hořesedel a Hořoviček

Výstavba dálnice D6 u Hořesedel a Hořoviček

S výstavbou dvou nových úseků dálnice D6 v celkové délce 14,4 km budeme pokračovat u Hořesedel a Hořoviček. Ke stavbám aktuálně probíhá výběrové řízení a předpokládaný termín pro odevzdání všech nabídek je nyní v první polovině září. V říjnu pak předpokládáme vydání...