Ve Stráži nad Ohří probíhá sanace svahu

Ve Stráži nad Ohří probíhá sanace svahu

V září jsme na silnici I/13 zahájili ve Stráži nad Ohří sanaci svahu. Na místě jsme založili opěrnou zeď na mikropilotách, vrtali zápory a mikropiloty pro zpevnění země, vyvázali výztuž dříku k opěrné zdi a montovali bednění. Včera jsme zahájili betonáž, kterou jsme...