V současné době pracujeme na velmi problematickém úseku silnice I/6 u Karlových Varů (km 108 – 111,700), kde dochází k tragickým nehodám. Úsek jsme již osadili dopravními značkami, provedli zdrsnění povrchu a dojde ke zúžení silnice do dvou pruhů.

V dané lokalitě jsme osadili dopravní značky „nebezpečí smyku v úseku 4 km“ a průběžně (za křižovatkami) jsou omezení rychlosti na „70 km/h za mokra“. Na začátku a konci úseku jsme umístili značky „úsek častých dopravních nehod“, vše na retroreflexním podkladu. Provedli jsme zde také pokládku asfaltového nátěru, tzv. mikrokoberce, který zlepší protismykové vlastnosti vozovky.

Na přelomu září a října provedeme další bezpečnostní opatření v nejrizikovějším, 2km úseku, a to od stykové křižovatky Drahovice až za oblouk u policejní střelnice. V této lokalitě změníme třípruhové uspořádání na dvoupruhové. Mezi pruhy bude asi 1 metr široký vyšrafovaný prostor, který oddálí míjející se vozidla. Je zde také možnost úsek osadit betonovými svodidly nebo např. balisety. Tímto opatřením dojde ke zpomalení provozu řádově o několik vteřin, což by mělo předejít dopravním nehodám.

 

Print Friendly, PDF & Email