Dnes jsme zahájili opravu téměř 7 km dlouhého úseku dálnice D6 v km 129,9 – 136,8. Aktuálně probíhá frézování v jízdním pásu ve směru na Karlovy Vary, který je pro řidiče uzavřen, a obousměrná doprava je vedena v jízdním pásu ve směru na Cheb. Opravovaný úsek začíná přibližně 800 m před mimoúrovňovou křižovatkou Globus a končí asi 400 m za mimoúrovňovou křižovatkou Nové Sedlo ve směru staničení (směr Cheb).

Hlavní náplní stavby je výměna vrchní asfaltové vrstvy, která bude provedena zejména z důvodu pravidelné údržby a prodloužení životnosti spodních vrstev konstrukce dálnice. V místech největšího poškození, kterými jsou zejména větve mimoúrovňové křižovatky Jenišov u Globusu, dojde i k výměně ložné vrstvy.

Stavba také řeší pročištění odvodnění dálnice, opravu dotčeného mostu, odstranění bezpečnostních rizik a změnu šířky jednotlivých jízdních pruhů, dle nových nařízení, kdy dojde k rozšíření zpevněné krajnice z důvodu bezpečnějšího odstavení vozidla u svodidel.

Zhotovitelem opravy s předpokládanou cenou 119,85 mil. Kč bez DPH je společnost Silnice Group a. s. Stavební práce plánujeme mít hotové v první polovině června. O průběhu prací vás budeme informovat na krajském Twitteru.

Print Friendly, PDF & Email