Na průtahu Krásným Údolím na silnici I/20 probíhá pokládka betonových obrub včetně přídlažby ze žulové kostky, pokládka štěrku a propojování kanalizace. Na místě je kyvadlový provoz řízený semafory a pro vozidla nad 3,5 t je zde značená objízdná trasa.

Opravíme zde 1,1 km dlouhý úsek komunikace, který vykazuje poruchy, jako jsou vyjeté koleje, výtluky, ztráta asfaltového tmelu a trhliny. Dojde také k rekonstrukci a osazení nových chodníků, doplnění symetrických vjezdových bran, upravení napojení místních komunikací, vjezdů a okolních ploch dle nově navržené hrany komunikace. Dále zrekonstruujeme autobusové zálivy a zhotovíme novou dešťovou kanalizaci. Zhotovitelem prací v hodnotě 37,70 mil. Kč bez DPH je sdružení firem COLAS a Silnice Topolany. Humanizaci průtahu ukončíme tento rok v prosinci. Práce budou probíhat po úsecích, na nichž bude vždy částečně omezený provoz a dopravu budou kyvadlově řídit semafory. Řidiče prosíme o trpělivost.

 

Print Friendly, PDF & Email