Ke stavbě “I/20 Bečov nad Teplou, serpentiny” jsme 22. června zahájili výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládaná hodnota zakázky je 141 mil. Kč bez DPH. Stavba má vydané pravomocné stavební povolení a zahájení realizace i její uvedení do provozu plánujeme v roce 2024.

Cílem navrhovaného záměru je zlepšení sta­vebního uspořádání nejvíce problematického úseku s největší dopravní nehodovostí. Zejména se bude jednat o zvětšení poloměrů některých nebezpečných zatáček na trase z Bečova nad Teplou do Plzně.

Na hlavní trase o délce 800 metrů se nachází celkem 13 stavebních objektů. Stavba mimo jiné řeší úpravu místní komunikace a chodníku o délce 250 metrů. Během stavby také proběhne přeložka plynovodu a úprava dvou vodohospodářských a třech elektro objektů.

Print Friendly, PDF & Email