Mezi Vodnou a Bečovem nad Teplou opravujeme přibližně 1,5 km dlouhý úsek silnice I/20, kde nyní probíhá frézování. Řidiči projedou vyfrézovaným úsekem obousměrně a v místě prací je kyvadlový provoz řízen regulovčíky. Stavební práce plánujeme ukončit v červenci 2023.

Stavební práce zahrnují výměnu krytových vrstev vozovky a sanaci podkladních vrstev. Dojde také k redukci křižovatkové plochy se silnicí II/208, úpravě zádržného systému, přestavbě kolmých čel propustků a jejich čištění. Úpravou projdou také jímky, nezpevněné krajnice a dopravní značení.

Zhotovitelem stavebních prací v hodnotě 14,79 mil. Kč bez DPH je společnost Silnice Topolany a.s.

Print Friendly, PDF & Email