Tento rok plánujeme opravit 1,5 km dlouhý úsek silnice I/20 mezi Vodnou a Bečovem nad Teplou. Zhotovitelem stavebních prací v hodnotě 14,79 mil. Kč bez DPH je společnost Silnice Topolany a.s. Během rekonstrukce dojde k částečné uzavírce, kde bude kyvadlový provoz řízen semafory. 

Stavební práce zahrnují výměnu krytových vrstev vozovky a sanaci podkladních vrstev. Dojde také k redukci křižovatkové plochy se silnicí II/208, úpravě zádržného systému, přestavbě kolmých čel propustků a jejich čištění. Úpravou projdou také jímky, nezpevněné krajnice a dopravní značení.

Aktuálně koordinujeme plánované akce na silnici I/20 a o přesném termínu zahájení vás budeme informovat. Realizaci této stavby plánujeme na 13 týdnů.

 

Print Friendly, PDF & Email