Hlavní stavební práce na mostě ev. č. 64-006b u Aše na silnici I/64 jsou dokončeny a místo je pro řidiče obousměrně průjezdné. Během stavebních prací, které jsme zahájili v květnu 2022 a vyžadovaly částečnou uzavírku, byla provedena výměna mostních závěrů, snesení stávajících vrstev komunikace až na nosnou konstrukci, odstranění izolací a říms včetně vybavení mostu. Následně byla zhotovena nová izolace nosné konstrukce, nové římsy, konstrukce vozovky a instalace nového záchytného systému. Nyní probíhají dokončovací práce mimo vozovku pod mostem. Zhotovitelem rekonstrukce v hodnotě 9,5 mil. Kč bez DPH je společnost LIZDROJ s.r.o.

Print Friendly, PDF & Email