Na dálnici D6 u Potočiště, kde opravujeme most a exit 162, se blížíme ke konci. Stavební práce plánujeme dokončit koncem příštího týdne, kdy bude spuštěn i provoz. Nyní provádíme pokládku asfaltových vrstev, vodorovné dopravní značení a montujeme svodidla.

Rekonstrukcí prošli celkem čtyři větve mimoúrovňové křižovatky se sjezdem na Jesenici o celkové délce téměř 2 km, na nichž došlo k odfrézování starého krytu a položili jsme nové asfaltové vrstvy. Opravili jsme most vedoucí nad dálnicí. Most jsme odstrojili, odbourali na nosnou konstrukci a následně zhotovili nové spřažené desky. Provedli jsme celoplošnou hydroizolaci, realizovali nové římsy, záchytné zařízení, svodidla a vozovku.

Stavební práce v hodnotě 22,5 mil. Kč (bez DPH) provádí společnost MI Roads a. s..

Print Friendly, PDF & Email