Oprava mostu na silnici I/6 v km 11,92 u obce Klest opět pokročila. Na místě v uplynulých dnech proběhlo frézování vozovkových vrstev a v předpolích, čištění mostu po frézování, bourání římsy na mostě, nakládka a odvoz odbouraného materiálu a sanace odvodňovacích trubiček. Práce na mostě v celkové hodnotě 8,51 mil. Kč bez DPH plánujeme ukončit v listopadu 2021. Řidiči místem projedou jedním jízdním pruhem a kyvadlovou dopravu řídí semafory.

V rámci oprav, které jsme v dubnu zahájili, dojde k odstranění stávajícího mostního vybavení římsy, vozovky i s hydroizolací a oba mostní závěry. Všechny tyto prvky nahradíme a provedeme úpravu navazující vozovky na obou předpolích mostu. Provedeme také rozšíření nezpevněné krajnice, doplníme příčnou drenáž před přechodovou oblastí opěry a zasanujeme stávající drenážní trubku, která je osazená v křídlech opěry.

Print Friendly, PDF & Email