Na mostech (ev. č. 20-007 a 20-008) přes řeku Teplá u obce Kfely na silnici I/20 jsme zahájili stavební práce. První most ve směru od Karlových Varů na Plzeň (ev. č. 20-007) projde kompletní rekonstrukcí a druhý most bude zdemolován a postaven nový. Novým zhotovitelem obou staveb v celkové hodnotě 47,7 mil. Kč bez DPH je společnost LIZDROJ s.r.o. Řiči místem projedou po souběžné objízdné trase s kyvadlovým provozem řízeným semafory. Zprovoznění obou mostů plánujeme do letošních Vánoc.

Prvním most ve směru na Bečov nad Teplou je v současné době kompletně odstrojen až na úroveň stávající spádové desky, proto je nutné zakonzervovanou opravu z roku 2022, kdy původní zhotovitel opustil staveniště, dokončit. V rámci stavby bude provedena nová spražená spádová deska, nové izolace, odbodnění mostu a římsy. U nosné konstrukce budou veškeré monolitické dobetonávky vybourány a následně znovu obnoveny. Dále se také provede repase stávajících ocelových ložisek ve formě pískování a zpětného balzamování. Stávající podložiskové bločky budou sanovány a po obvodě obetonovány speciální maltovou směs. Budou vybetonovány nové závěrné zídky a rovnoběžná samostatně stojící úhlová monolitická křídla. Oprava mostu vyjde na 14,9 mil. Kč bez DPH.

Stavebně-technický stav druhého mostu ve směru na Plzeň není vhodný k sanaci se zárukou dlouhodobé funkčnosti, proto dojde k jeho zbourání a výstavbě nového mostního objektu. Cena stavebních prací je 32,8 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email