Na silnici I/6 u obce Klest opravujeme most v hodnotě 8,5 mil. Kč bez DPH, kde je zhotovitelem prací společnost Metrostav a.s. Aktuálně zde probíhá pokládka litých asfaltů, vázání armatury římsy a příprava bednění. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění stávajícího mostního vybavení, římsy, vozovky i s hydroizolací a obou mostních závěrů, které nahradíme novými. Řidiči místem projedou jedním jízdním pruhem a kyvadlovou dopravu řídí semafory. Práce, které jsme v dubnu 2021 zahájili, budeme mít hotové do konce listopadu.

V rámci této rekonstrukce se provede rozšíření nezpevněné krajnice na karlovarském předpolí, doplní se příčná drenáž před přechodovou oblastí opěry a zasanuje se stávající drenážní trubka osazená v křídlech opěry. Zbudují se také dvě nová služební schodiště a provede se odláždění za římsami a podél obou opěr.

Podívejte se, jak práce postupovaly od srpna do listopadu:

Print Friendly, PDF & Email