V pondělí 3. 6. zahájíme práce na opravě silnice I/64 mezi Novým Žďárem a Aší na 4,2 kilometru dlouhém úseku. Stavební práce potrvají do září 2024.

Dle diagnostického průzkumu je nutné provést opravu vozovky na silnici I/64, kde provedeme čištění krajnic a propustků, lokálně opravíme a pročistíme odvodnění silnice, opravíme svodidla a dopravní značení. Stávající šířkové uspořádání bude zachováno. Opravu provádíme z důvodu pravidelné údržby a prodloužení životnosti vozovky. Stávající šířkové uspořádání bude zachováno.

Oprava silnice I/64 bude probíhat za částečné uzavírky a provoz bude veden kyvadlově jedním jízdním pruhem.

Stavební úpravy provede firma EUROVIA CS, a. s. za téměř 34 mil. Kč (bez DPH).

Print Friendly, PDF & Email