Na stavbě nového úseku dálnice D6 u Hořoviček o délce 5,2 km aktuálně provádíme násyp, odkop a převoz materiálu, betonujeme opěru mostu přes silnici do Bukova a zhotovujeme vertikální dreny na ploše 67 000 m2, které odvádí vodu z hloubky k povrchu terénu. Dále pokládáme konstrukční a asfaltové vrstvy a zhotovujeme propustky.

Stavbu s předpokládanou cenou 1,96 mld. Kč plánujeme zprovoznit v roce 2025. Zhotovitelem je společnost Berger Bohemia a.s., Eurovia CS, a.s. a Stavby mostů a.s.

Print Friendly, PDF & Email