Na stavbě dálnice D6 u Hořesedel máme skrývku ornice dokončenou a nyní na začátku úseku ve směru od Prahy na Karlovy Vary odkopáváme zářez a vytěžený materiál odvážíme na konsolidační násyp. O kousek dál za pomoci vrtné soupravy vrtáme vertikální dreny v hloubce 7 metrů, které odvádí vodu z hloubky k povrchu terénu a urychlují tak sedání násypu. Nejhlubší vrty byly dlouhé 9 metrů. Dále sanujeme podloží, připravujeme podloží pro základání mostu přes polní cestu a potok a na dalším mostě nad dálnicí, který bude překlenovat silnici I/6, probíhají zemní práce pro jeho následné zakládání.

Stavba nového dálničního o úseku o délce 9,2 km zahrnuje celkem 12 mostních objektů, jednu opěrnou zeď o délce 112 metrů, mimoúrovňovou křižovatku u Kněževsi s celkovou délkou větví 1 160 metrů, ale i řadu přeložek ostatních komunikací a inženýrských sítí. Stavbu s předpokládanou cenou 2,186 mld. Kč plánujeme pro řidiče zprovoznit v roce 2025. Zhotovitelem je společnost Eurovia CS, a.s., Berger Bohemia a.s. a Stavby mostů a.s.

Print Friendly, PDF & Email