Na stavbě 9,2 km dlouhého úseku dálnice D6 u Hořesedel na Rakovnicku nyní pokračujeme ve skrývce ornice. U jesenické křižovatky silnic I/6 a I/27 probíhají práce na konsolidacích opěrné zdi a na budoucím mostě přes silnici III. třídy vedoucí do Bukova a Kolešova se provedlo založení spodní stavby. Piloty jsou zde vyvrtané a následně dojde k jejich odtěžování do hloubky cca 2 metrů a jejich očišťování. Na začátku úseku probíhá také odstraňování pařezů.

Na navazující stavbě dálnice D6 u Hořesedel o délce 5,2 km pokračujeme ve skrývce ornice po celé délce trasy a začali jsme také s rekonstrukcí meliorací. Následně plánujeme zahájit sanace podloží pod násypy.

Stavbu “D6 Hořovičky, obchvat” s předpokládanou cenou 1,9 mld. Kč bez DPH i stavbu “D6 Hořesedly, přeložka” s předpokládanou hodnotou 2,2 mld. Kč bez DPH plánujeme pro řidiče uvést do provozu v roce 2025. Zhotoviteli obou staveb jsou společnosti Berger Bohemia a.s., Eurovia CS, a.s. a Stavby mostů a.s.

Print Friendly, PDF & Email