Na stavbě 6,45 km dlouhého úseku dálnice D6 u Krupé aktuálně na hlavní trase pokládáme konstrukční vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva a podkladní asfaltové vrstvy. Provádíme zde také drenáže ve středovém dělícím pásu. Na mimoúrovňové křižovatce v Krupé svahujeme další připojovací větve a zhotovujeme svahová odvodňovací žebra. Na estakádě o délce 805 metrů montujeme jak bednění nosné konstrukce, tak i bednění a výztuž římsy. Dále probíhá také výstavba středové kanalizace.

Stavbu s předpokládanou cenou 1,9 mld. Kč plánujeme pro řidiče pustit do provozu na konci sprna 2024. Zhotovitelem je společnost Metrostav Infrastrucutre a.s.

Print Friendly, PDF & Email