Na stavbě „D6 Krupá, přeložka“ jsou práce v plném proudu. Aktuálně na hlavní trase pracujeme na protihlukových stěnách s celkovou délkou 1,5 kilometru, pokládáme monolitické betonové žlaby a asfaltové souvrství. Pod mosty provádíme terénní úpravy a dláždíme okolo gabionových křídel. Na 805 metrů dlouhé estakádě jsme namontovali sloupky pro svodidla a zábradlí a pracujeme na izolaci mostovky.

Šest a půl kilometru dlouhý úsek zprovozníme v srpnu 2024. Zhotovitelem za 1,5 mld. Kč (bez DPH) je společnost Metrostav Infrastructure a. s..

Print Friendly, PDF & Email