Po zimní přestávce jsme se znovu vrhli na opravu dvou mostů na silnici I/20 u obce Kfely. Na mostě 20-007 jdeme skoro do finiše, pracujeme na spodní stavbě mostu a upravujeme terén. Na mostě 20-008, který prošel demolicí, právě probíhá dobetonávka dříku a samostatného křídla, zasypáváme přechodové oblasti, brousíme železobetonové deskové konstrukce a v případě vhodných klimatických podmínek bude provedena celoplošná izolace.

Stavba je v úplné uzavírce. Objízdná trasa vede po souběžné komunikaci se silnicí I/20 a provoz je řízen semafory. Rekonstrukci mostních objektů plánujeme ukončit v dubnu tohoto roku.

Zhotovitelem opravy za 47 mil. Kč (bez DPH) je společnost LIZDROJ s. r. o..

Řidičům se za dopravní komplikace omlouváme.

Print Friendly, PDF & Email