Rekonstrukci silnice I/21 v úseku Za houpačkou – Stará Voda jsme dokončili s předstihem a pro řidiče je místo opět obousměrně průjezdné. Na stavbě jsme v posledních dnech dokončili zálivky, montáž svodidel a zhotovení vodorovného dopravního značení v barvě. Dnes ještě osazujeme svislé dopravní značení a na víkend odstraníme omezení snížené rychlosti 50 km/h. V září pak ještě provedeme vodorovné dopravní značení v plastu a v říjnu proběhne náhradní výsadba. Tím budou práce kompletně hotové. Zhotovitelem stavebních prací je společnost Algon, a.s.

Na stavbě o délce 1,9 km se použilo celkem 5300 tun obalovaných směsí a ke strojní pokládce jsme využili vyzískaný frézovaný asfaltový recyklát. V řešeném úseku jsme namontovali beraněná svodidla o celkové délce 1,35 km.

Print Friendly, PDF & Email