Na opravě silnice I/21 ve Staré Vodě intenzivně pracujeme. V uplynulých dnech zde proběhla pokládka ložné a obrusné asfaltové vrstvy a nyní pracujeme na chodnících. Kromě opravy povrchu vozovky v celkové délce 1 900 metrů také dojde k výměně části kanalizace a rekonstrukci chodníků. Opravu v hodnotě 43,89 mil. Kč bez DPH plánujeme ukončit v říjnu. Řidiči zde nyní projedou obousměrně sníženou rychlostí na 30 km/h.

Rekonstrukci realizujeme společně s obcí Stará Voda, která zůstala na trase Trstětice – Cheb jako poslední průjezdnou obcí bez obchvatu. Díky této opravě vznikne nejen nová komunikace, ale i přechod pro chodce, který zde přes frekventovanou komunikaci dosud nebyl žádný. Také dojde k dobudování části chodníků, díky nimž se obyvatelé už nebudou muset pohybovat přímo na vozovce.

„Naší obcí projede denně přibližně 6 000 aut, z velké části kamiony. Rekonstrukce celého průtahu obcí komunikace I/21 ve Staré Vodě při tomto stavu rozhodně zajistí vyšší bezpečnost obyvatel při pohybu přes a kolem komunikace. Obec z vlastního rozpočtu přispívá na opravu cca 15 mil. Kč, třetinu těchto nákladů pokryje příspěvek ze SFDI,“ sděluje starostka obce Eva Procházková.

Print Friendly, PDF & Email