V příštím roce na jaře plánujeme zahájit stavbu „I/20 Bečov nad Teplou, serpentiny“, u níž máme aktuálně vydané stavební povolení a výběrové řízení plánujeme zahájit letos do konce pololetí.

Cílem navrhovaného záměru je zlepšení sta­vebního uspořádání nejvíce problematického úseku s největší dopravní nehodovostí. Zejména se bude jednat o zvětšení poloměrů některých nebezpečných zatáček na trase z Bečova nad Teplou do Plzně.

Na hlavní trase o délce 800 metrů se nachází celkem 13 stavebních objektů. Stavba mimo jiné řeší úpravu jedné místní komunikace a jednoho chodníku o délce 250 metrů. Během stavby také proběhne přeložka plynovodu a úprava dvou vodohospodářských a třech elektro objektů.

Během stavebních prací bude dotčený úsek silnice I/20 zcela uzavřen a budou stanoveny objízdné trasy.

Bližší informace k jednotlivým stavbám naleznete v mapové aplikaci ŘSD.

Print Friendly, PDF & Email