V průběhu rekonstrukce mostů u Kfel na silnici I/20 došlo při dokončovacích pracích k jejich přerušení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Od 24. listopadu nastalo vydatné sněžení a teploty se pohybovaly pod bodem mrazu. Tyto klimatické podmínky bohužel stále přetrvávají a z technologického hlediska nám neumožňují řádně provádět stavební práce a mosty tak zprovoznit ve smluvním termínu 18. prosince.

Aktuálně nám zbývá dokončit provedení izolačního systému, montáž říms, pokládku asfaltových vrstev a kotvení a montáž zádržného systému. Přes veškeré snahy nelze tyto činnosti v takovém počasí provádět. Bohužel ani aktuální předpověď počasí nám nepřeje. V současné době také dochází k postupnému uzavírání obaloven v regionu, které svoji činnost obnoví pravděpodobně v březnu 2024. Z těchto důvodů proto dojde ke zprovoznění obou mostů na jaře příštího roku.

Všem řidičům se tímto omlouváme za vzniklé dopravní komplikace. Souběžná objízdná trasa je samozřejmě plně provozuschopná a probíhá na ní pravidelná zimní údržba.

Print Friendly, PDF & Email