Ve Stráži nad Ohří na silnici I/13 aktuálně probíhá sečení trávy, během něhož chráníme největšího a nejvzácnějšího hada v České republice.

Úsek podél řeky Ohře je výjimečný tím, že v těsné blízkosti silnice žije kriticky ohrožená užovka stromová. Protože se jedná o její jedinou populaci, která se v Čechách nachází, musíme během sečení užovku stromovou chránit. A jak to v terénu probíhá? Před pracovníky s křovinořezy se pohybují členové spolku Zamenis, kteří se na ochranu tohoto hada specializují. Odborníci užovku stromovou před sekací technikou odchytávají a vypustí ji zpět na stejném místě po projetí techniky. Užovka stromová žije v tomto úseků přímo v okolí silnice, kde obývá kamenné zídky a k přechodu silnice opravdu používá staré kamenné propusti. V tomto úseku by vzhledem k provozu neměla šanci přelézt vozovku bez úhony.

V místě prací označených světelnou šipkou, projedete zúženými jízdními pruhy, proto prosím opatrně.

 

Print Friendly, PDF & Email