Dnes jsme zahájili hlavní stavební práce na silnici I/20 od hráze vodní nádrže Březová až k podjezdu pod železniční tratí v Doubí (km 3,114 – 5,580), kde opravíme stávající povrch komunikace včetně křižovatky se silnicí III/2082. Aktuálně zde probíhají protikorozní nátěry na římsách a zemní práce. Na místě je částečná uzavírka a kyvadlový provoz řízený semafory. Vozidla nad 3,5 t musí pak místo objet po dopravně značené trase.

Na základě diagnostického průzkumu zde dojde k výměně asfaltových vrstev, úpravě stávajícího odvodnění a odstranění nebezpečných překážek. Předpokládaná hodnota prací činí 33 mil. Kč. Opravu plánujeme ukončit v červenci tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email