Na silnici I/20 u vodní nádrže Březová na Karlovarsku atkuálně probíhá sanace skalních masivů na dvou úsecích o celkové délce cca 250 metrů, kde výška zářezu dosahuje až 15 metrů. Řidiči místěm projedou kyvadlovým provozem řízeným semafory. Práce plánujeme dokončit v září 2023.

V tomto skalním zářezu dochází k rozvětrávání povrchu hornin, následné erozi a zarůstání vegetací. Technické řešení stavby je koncipováno tak, aby byly zásahy do svahu efektivní a zvýšila se bezpečnost na přilehlé dopravní komunikaci. Sanační práce na skalním svahu probíhají částečně horolezeckým způsobem a částečně strojní technikou. V rámci stavby se provádí odstranění vzrostlých náletových dřevin, očištění skalního svahu, odtěžení nestabilních částí a bloků. Hlavním ochranným prvkem jsou kotvené ocelové sítě, které pořekrývají rizikový svah. Celkově se jedná o plochu přibližně 2 000 m2.

Zhotovitelem sanace skalních masivů v hodnotě téměř 3 mil. Kč bez DPH je společnost VERTICO s.r.o.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email