Intenzivně se věnujeme rizikovém úseku silnice I/6 u Karlových Varů (km 108 – 111,700), kde je naším cílem v co nejkratší době snížit počet dopravních nehod. Tento týden jsme požádali o stanovení místní úpravy provozu, kde dojde k revizi svislého dopravního značení v celém problematickém úseku, tedy od konce města Karlovy Vary směr Praha až ke křižovatce u Olšových Vrat.

Zároveň požádáme o stanovení přechodné úpravy provozu, abychom mohli provést pokládku asfaltového nátěru, tzv. mikrokoberce, který zlepší protismykové vlastnosti vozovky. Ke zdrsnění povrchu dojde v lokalitě Karlovy Vary – za oblouk u policejní střelnice.

V nejbližších dnech, po stanovení přechodné úpravy provozu Odborem dopravy a silničního hospodářství Karlovarského kraje, obnovíme protismykový nátěr v úseku u Vřídélka ve směru na Karlovy Vary.

Tento týden začneme připravovat plochy pro umístění mobilního úsekového měření, které zprovozníme v nejbližší možné době.

Na základě dohody mezi Policií ČR a Ředitelstvím silnici a dálnic v řešeném úseku ponecháme tři jízdní pruhy. Možnost zúžení do dvoupruhového uspořádání i nadále projekčně zpracováváme, nicméně v letošním roce tento krok nebudeme realizovat. Po provedení výše uvedených opatření tuto variantu vyhodnotíme a následně rozhodneme, zda dojde k jejímu provedení.

Print Friendly, PDF & Email