V dubnu zahájíme kompletní rekonstrukci průtahu Krásným Údolím na silnici I/20. Opravovat budeme 1,1 km dlouhý úsek (km 26,300-27,400) komunikace, která vykazuje poruchy, jako jsou vyjeté koleje, výtluky, ztráta asfaltového tmelu a trhliny. Předpokládaná hodnota prací je 40 mil. Kč bez DPH. Rekonstrukci plánujeme ukončit v říjnu tohoto roku. O průběhu prací vás budeme pravidelně informovat na krajském Twitteru.

Print Friendly, PDF & Email