Mezi letos plánované akce patří oprava vozovky na silnici I/20 u Březové, kterou zahájíme v dubnu. Předpokládaná hodnota prací činí 33 mil. Kč. V úseku od hráze vodní nádrže Březová až k podjezdu pod železniční tratí (km 3,114 – 5,580) opravíme stávající povrch silnice I/20 včetně křižovatky se silnicí III/2082. Na základě diagnostického průzkumu zde dojde k výměně asfaltových vrstev, úpravě stávajícího odvodnění a odstranění nebezpečných překážek.

Print Friendly, PDF & Email