V Útvině na silnici I/20 jsme dnes dokončili přemístění stávajících uličních vpustí a osazení nových obrubníků, které probíhaly současně s pracemi investovanými obcí. Zhotovitelem byla společnost VIDEST s.r.o. Jednalo se o první část plánované stavby „I/20 – průtah Útvina“, v níž budeme pokračovat na jaře 2022. V úseku cca km 29,1 – 29,7 provedeme příští rok rekonstrukci vozovky a výstavbu nových vjezdových bran. Kompletní opravu v celkové hodnotě 8 mil. Kč bez DPH plánujeme ukončit v červnu příštího roku. Vše bude stále probíhat v koordinaci se stavbou obce Útvina.

Print Friendly, PDF & Email