Ředitelství silnic a dálnic s. p. zajišťuje v pravidelných pětiletých intervalech celostátní sčítání dopravy (CSD), a to nejen na dálnicích a silnicích I. třídy v jeho správě, ale rovněž i na silnicích II. třídy a vybraných silnicích III. třídy a místních komunikacích některých statutárních měst. Zveřejněné výsledky ukazují, že doprava oproti minulému CSD, které bylo prováděno v roce 2016, opět významně narostla. Průběh sčítání i způsob jeho vyhodnocování přitom výrazně ovlivnila pandemie koronaviru.

V Karlovarském kraji patří mezi nejzatíženější dálnice D6 v daných úsecích a průtah Karlovými Vary na silnici I/6. V přehledu níže jsou uvedeny celkové počty motorových vozidel za 1 den v nejvíce zatíženější úsecích dálnic, silnic I. a II. třídy. Těžká motorová vozidla (nákladní + autobusy) jsou uvedena samostatně.

Všechna motorová vozidla celkem:

  • 34 213   I/6 Karlovy Vary, průtah mezi ul. Západní a Frimlova (II/220)
  • 21 758   D6, úsek Jenišov (I/20) – Nové Sedlo (II/209)
  • 14 175   II/214 Cheb, ul. Ašská od ul. Pražské k D6 (I/6)

Těžká motorová vozidla:

  • 4 925   I/6 Karlovy Vary, průtah mezi ul. Západní a Frimlova (II/220)
  • 3 629   D6, úsek Těšovice (III/2099) – Sokolov (II/210)
  • 1 892   II/220 Karlovy Vary, ul. Frimlova mezi ul. Počernická a Závodu Míru

CSD 2020 bylo zajišťováno, stejně jako při minulém sčítání, vybraným dodavatelem, jímž bylo tentokrát sdružení firem CDVAMP (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ManpowerGroup s.r.o. a VARS BRNO, a.s.) pod vedením Centra dopravního výzkumu v. v. i.

Sčítání bylo provedeno stejně jako v případě CSD 2016 pro celkem 13 kategorií vozidel včetně cyklistů za využití automatického i ručního způsobu sčítání. V úsecích sčítaných ručním způsobem pak sčítání proběhlo ve 4–6 opakováních na každém úseku za účasti jednoho až šesti brigádníků v závislosti na dopravním zatížení úseků. Vlastní sčítání pak probíhalo za pomoci mobilní aplikace s možností on-line přenosu dat do centrálního datového skladu.

Print Friendly, PDF & Email