Dnes jsme zahájili rekonstrukci průtahu Krásným Údolím na silnici I/20. Aktuálně zde probíhají přípravné práce, jako například stržení ornice a geodetické vytyčení. Zítra bude úsek vyfrézován a začnou zemní práce, jako je odtěžování stávajících konstrukcí a příprava pro výkopové práce pro kanalizaci. Na místě je provoz částečně omezen s kyvadlově řízenou dopravou semafory.

Opravíme zde 1,1 km dlouhý úsek komunikace, který vykazuje poruchy, jako jsou vyjeté koleje, výtluky, ztráta asfaltového tmelu a trhliny. V rámci stavby také zrekonstruujeme či osadíme nové chodníky, na začátku a konci stavby doplníme symetrické vjezdové brány, dále upravíme napojení místních komunikací, vjezdů a okolních ploch dle nově navržené hrany komunikace, případně nové obruby. Dále opravíme stávající autobusové zálivy a na dvou úsecích zrealizujeme novou dešťovou kanalizaci. Zhotovitelem prací v hodnotě 37,70 mil. Kč bez DPH je sdružení firem COLAS a Silnice Topolany. Humanizaci průtahu ukončíme tento rok v prosinci. Práce budou probíhat po úsecích, na nichž bude vždy částečně omezený provoz a dopravu budou kyvadlově řídit semafory. Řidiče prosíme o trpělivost.

Bližší informace k jednotlivým stavbám se dozvíte v mapové aplikaci ŘSD na novém webu.

Print Friendly, PDF & Email