I/9 Nový Bor – Svor, zkapacitnění

I/9 Nový Bor – Svor, zkapacitnění

ŘSD ČR, Správa Liberec, připravuje stavbu pod názvem „I/9 Nový Bor – Svor, zkapacitnění“. Dne 23. 9. 2021 nabylo právní moci stavební povolení na hlavní trasu stavby a v současnosti Správa Liberec připravuje zadávací dokumentaci pro vypsání veřejné zakázky na...
Oprava mostu na silnici I/35 v Doubí finišuje

Oprava mostu na silnici I/35 v Doubí finišuje

Na  stavbě  I/35 Doubí most 35-029..2 finišují práce na dokončení a zprovoznění stavby tak, aby stavba  byla dokončena v termínu 10/2021. Stavbařům zatím přeje počasí a o víkendu proběhla příprava pro pokládku živičných vrstev a dnes byla položena ložná vrstva. V...