Probíhající stavba rozšíření estakády spolu s novými pruhy dálnice D46 v Prostějově pokračuje podle harmonogramu. Přizpůsobení šířky silničního tělesa předchází následnému doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů, celý projekt je spočítán na cenu cca 196 milionů Kč bez DPH.

Moderní, a hlavně bezpečnější možnost dálničního nájezdu i sjezdu začne řidičům sloužit v druhé polovině příštího roku, tento týden stavba pokračuje montáží bednění a výztuží říms i závěrných zídek před jejich plánovanou betonáží. U přechodových oblastí a v prostoru budoucího odbočovacího pruhu probíhají zemní práce, zbytek pracovníků má na starost provedení kanalizačních přípojek.

Činnost na několika místech současně si vyžádala zúžení dálnice D46 do jednoho jízdního pásu, kudy doprava vede sníženou rychlostí v obousměrném režimu pruhů 1+1. Ulice Kralická pod rozšiřovanou estakádou je průjezdná beze změny čili jedním pruhem pro každý směr.

Print Friendly, PDF & Email