Aktualizované vydání mapy významných oprav ŘSD v Olomouckém kraji. Správa Olomouc zahrnula do letošního plánu i opravu průtahu městem, v případě bezproblémového výběrového řízení a podpisu smlouvy se stavební firmou začnou některé práce na silnici I/35 ještě letos.

Print Friendly, PDF & Email