Od úterý 11. 4. 2023 začíná letošní fáze oprav mostu dálnice D35 u Mohelnice. Práce po zimní pauze zahájí instalace dopravně inženýrských opatření v podobě přechodného značení, které upraví vedení provozu. Řidiči osobní i kamionové dopravy projedou v jednom pruhů pro každý směr, režim 1+1 se osvědčil i v minulé stavební sezóně, kdy zde nevznikaly kolony.

Opravované přemostění místní komunikace a řeky Třebůvky se nachází ve směru do Olomouce na katastrálním území Loštic v kilometru 238 provozního staničení D35. Konstrukce nese zátěž plnohodnotného dálničního provozu v podobě více než 22 tisíc projíždějících aut denně (z toho přes 5 500 kamionů).

Do druhé poloviny září tohoto roku bude provedena demolice starých částí mostu včetně stavby nosných konstrukcí, součástí harmonogramu je sanace spodní stavby a osazení nových úložných prahů. Cena opravy dosahuje přibližně 51,4 milionu Kč bez DPH, tuto nejnižší nabídku ve výběrovém řízení předložila firma Hroší stavby Morava a. s.

 

Print Friendly, PDF & Email